Het is al dertig jaar een traditie, dat na de laatste galavoorstelling van carnavalsvereniging De Bosdûvelkes, de Graaf door de Graven Garde wordt bezocht. Hem en zijn adjudant wordt dan, in het verleden levende have, vlees aangeboden. De hoogheden zorgen op hun beurt voor het vlees tot aan het eind van hun regeerperiode.

Zondag jl. togen de oud-Graven van De Bosdûvelkes al vroeg door de straten van de Graafschap De Lutte met in hun midden een ouderwetse ladder met daarop twee enorme varkensruggen. Graaf Dennis III (Nijhuis, bijnaam Ruëgg) en zijn adjudant Bert (Oude Egbrink) waren blij verrast. De oud-Graven werden bijzonder hartelijk onthaald in de versierde straat en huis door de moeder van de Graaf. Door notaris Swendûvel, van het gelijknamige carnavals notariskantoor Swendûvel, werd de akte voor gelezen. Door de notariële akte te ondertekenen verplichten de hoogheden zich om de varkensruëggen te pekelen, in te vriezen, te koesteren en op een door hen te organiseren feestavond gebraden te presenteren. Daarna komt de Graven Garde bijeen om te oordelen of de vleespresentatie van zo’n smakelijk gehalte is dat Graaf Dennis III na zijn aftreden opgenomen kan worden in Graven Garde.