Een (sport)evenement dat jaarlijks vanzelf nieuwe leden krijgt. Wanneer de hoogheden van de carnavalsverenigingen de Martini Kerlkes uit Losser of de Bosdûvelkes uit De Lutte afstand doen van hun scepter, en er geen beletsels zijn, worden deze mannen opgenomen in beide Gardes van de carnavalsverenigingen. En dan volgt elk voorjaar vanzelf een klootschietwedstrijd tussen de oud-hoogheden. Om en om wordt er gestreden in de buitengebieden van de dorpen De Lutte en Losser en dit jaar voor de 33ste keer.

Toen in 1981 de oud-Vorsten van de Martini Kerlkes te horen kregen dat de Bosdûvelkes al jaren onderling gingen klootschieten werd het tijd voor een uitdaging, vonden zij. Uitdagen om de krachten te meten op de klootschietbaan doe je door de kloot op te hangen in het clubgebouw, in dit geval de residentie, van de andere vereniging. En zo geschiedde.

Afgelopen zaterdag troffen de oud-Graven en oud-Vorsten elkaar op de prachtige Tee-Bult in De Lutte. Omdat het een carnavalsjubileum betrof waren verschillende mensen uitgenodigd om de wedstrijd wat meer cachet te geven. De voorzitters van de carnavalsverenigingen mochten losgooien door het openingsschot te verrichten, waarna het tweede schot bestemd was voor de regerende hoogheden: Graaf Dennis met zijn adjudant Bert en Vorst Sebastiaan en zijn adjudant Sander. Voor de burgerva was een bijzondere rol weggelegd. Over het hele parcours liet hij zich gelden als coach voor beide teams, logisch, hij is ook burgemeester van beide dorpen. Maar de voorploeterende sporters waren vooral content met de ‘coach’ omdat hij ook de verzorgingskar op sleeptouw nam. Bij elk succesvol schot werd even halt gemaakt voor iets nats en droogs. Burgemeester Sijbom was er maar druk mee. De strijd werd onder fantastische weersomstandigheden een lust voor het oog. Via de Hoge Lutterweg, Paasbergweg, Alleeweg, Tankenberg en weer terug naar de Tee-Bult, werden meer gigantische missers opgetekend dan prachtige schoten. Ook dit jaar was er weer een close finish. Het meetlint gaf in centimeters het verschil aan.

Aan het vaste stramien van winnen is niet veel beweging gekomen. Wederom werd de Gerard Veldscholte bokaal uitgereikt aan de oud-Graven van de Bosdûvelkes. Deze bijzondere eer viel de voorzitter van de overkoepelende carnavalsvereniging de Gaffel Aoskes, Bob Volmer, te beurt. “Beetje eentonig dat De Lutte altijd wint van Losser. Maar het plezier is er niet minder om. Van ons mogen dit soort evenementen veel meer plaatsvinden”, aldus de praeses van de Gaffel Aoskes.

Hennie Swennenhuis, ooit de eerste Graaf van De Lutte, memoreerde in zijn dankwoord de goede verstandhoudingen tussen beide verenigingen, die daardoor ook de binding met beide dorpen versterkt. Dit soort, buiten de carnavalsperiode om, ontmoetingen zijn niet alleen pilaren onder het gemeenschappelijk carnaval in de gemeente Losser.