Met ontsteltenis hebben bestuur, leden en oud-leden van onze carnavalsvereniging De Bosdûvelkes kennisgenomen van het plotseling overlijden van ons gewaardeerd lid

JAN SCHAEPERS

Afgelopen woensdagavond (9 november 2016) is Jan Schaepers in zijn woning aan de Ophuisweg, midden in de door hem zo geliefde natuur van ’n Kôttelhook, overleden. Jan was meer dan 30 jaar lid van de Raad van Elf. In 2009 werd hij bij zijn afscheid nog tot Erelid benoemd. Jarenlang was Jan bij tal van carnavalsactiviteiten betrokken. Nimmer werd tevergeefs een beroep op hem gedaan. In 2009 was hij bijvoorbeeld hofchauffeur van de hoogheden. De laatste jaren was hij een van de vaste assistenten in residentie De Vereeniging. Bezoekers aan de vele feesten konden niet om Jan heen, hij verkocht namelijk de consumptiebonnen. Op die vaste stek was hij altijd in een bijzonder aanstekelijk humeur aanwezig. Een echte carnavalist en levensgenieter is heengegaan. Ook via deze weg wensen wij Henk en Agnes met kinderen, Tonnie en Marjo en overige familie veel kracht toe in deze zware tijd.
De afscheidsviering voor Jan wordt op maandag 14 november 2016 om 19.00 uur gehouden in de Plechelmuskerk te De Lutte.