De Lutte – Een door het aanwezige publiek, met groot applaus, gedragen keuze op de laatste gala-voorstelling van De Bosdûvelkes in De Lutte, toen de voorzitter bekend maakte dat Harry Nijhuis uit De Lutte de Orde van Verdienste 2017 was toegekend.

Nijhuis is freelance correspondent van de Tubantia in het gebied Noordoost-Twente en in die hoedanigheid was hij ook op de laatste gala-zitting. Hij verzorgt al jaren het verslag van de Lutter Gala in dit dagblad. Groot was voor hem dan ook de verrassing dat hij dit keer zelf op het podium werd geroepen. Het bestuur van de carnavalsvereniging heeft Harry gekozen op voordracht van inwoners van De Lutte.

Voorzitter Mike Oude Hampsink somde de verdiensten van Harry Nijhuis op: jarenlang was hij secretaris en later voorzitter van de Plechelmus Harmonie, meer dan 30 jaar secretaris van de Lutter Muzikanten, medeoprichter, voorzitter en presentator van het Poas Bloasfestival en toen de Plechelmus Harmonie haar 100-jarige bestaan vierde, maakte hij deel uit van de jubileumcommissie. Het publiek werd hier al duidelijk dat Oude Hampsink de streektaalconsulent van de Twentse Welle bedoelde. Maar de vele inspanningen van Nijhuis waren en zijn ook: lid van de werkgroep die het nieuwe dorpshoes mede realiseerde; de jarenlange inzet betrof hierbij ook een eigen repetitielokaal voor de Lutter Harmonie.
Vanaf 2011 is hij bestuurslid bij de stichting Dorphoes Erve Boerrigter. Als lid van het CDA-werkverband spande hij zich in voor de handhaving van de huidige plek van de basisschool. De stichting Culturele Evenementen De Lutte heeft hij mede opgericht en is daarvan de voorzitter. Deze stichting maakte de doorstart mogelijk van het Poas Bloasfestival en organiseert het Twentse kerstverhaal en de dialectavonden. Sinds vorig jaar is Nijhuis voorzitter van LEADER, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling in de regio. In zijn huidige baan als streektaalconsulent schreef hij o.a. het boekje ‘Twents voor beginners’ voor de vele toeristen in dorp De Lutte en hij vertaalde het Nijntje-boekje ‘Opa en Oma Pluus’.

Getuige het applaus van de volle zaal hebben De Bosdûvelkes een zeer terechte keus gemaakt. In De Lutte staat Harry Nijhuis bekend als iemand die doet waarvoor hij staat en die zich altijd voor de volle 100% inzet voor de samenleving.

IMG_1933 IMG_1936 IMG_1920