Al jaren strijden de oud-Vosten van carnavalsvereniging De Martini Kerlkes tegen de oud-Graven van De Bosdûvelkes om de Gerard Veldscholtebokaal. De klootscheetwedstried werd dit jaar voor de 34e keer verschoten in de Losserse Zandbergen. De sportieve krachtmeting wordt om het jaar in De Lutte of Losser gespeeld nadat de kloot, ter uitdaging, opgehangen is in de respectievelijke residenties.

Afgelopen zaterdag speelden de sportieve carnavallisten op de Drilandweg aan de Duitse grens. De wedstrijd werd gestart met het openingsschot van de regerende hoogheden, Vorst Martijn II en Graaf Daan I. Het jeugdige enthousiasme van de beide hoogheden vertaalde zich niet naar de prestaties op het wegdek. Beide hadden een matig schot. De oude rotten daarentegen smeten allemaal alsof er ook maar iets van af hing. Er ontspon zich een heel spannende strijd. Het parcours werd door beide clubs in 34 schoten afgelegd. Maar na het eindschot van de oud-Graven uit De Lutte liep hun kloot slechts drie meter verder dan het ‘wapen’ van de oud-Vorsten. Bij de altijd gezellige nazit, uiteraard biertje en lopend buffet, werd door de nieuwe voorzitter van De Martini Kerlkes, Roy Kamphuis de klootbokaal overhandigd aan de eerste Graaf van De Lutte, Hennie Swennenhuis (83).

De verse preses overhandigde tevens een bloemetje aan Corry en Bets Bos als dankjewel voor 17 jaar achtereen, en dit jaar de laatste keer, mede organiseren van de wedstrijd en de catering. Beiden werden tevens getrakteerd op een geweldig applaus.