De carnavalsverenigingen De Bosdûvelkes en De Tuffelkeerlkes uit De Lutte hebben samen met leden van de locatieraad in de Sint Plechelmuskerk van De Lutte een communieviering voorbereid. Iedereen wordt van harte uitgenodigd bij deze thematische viering op zaterdag 7 februari a.s. om 19.00 uur. De Lutte was ooit de eerste plaats in Twente die een carnavalsmis organiseerde.

Hoewel ook vele Luttenaren geen carnaval vieren is elk jaar dorpscentrum tussen kerk en kroeg op Rosenmontag vol met carnavalsvierdes. De gala-avonden trekken jaarlijks volle zalen waarbij menig bezoeker bij lange na niet als echter carnavalsliefhebber te boek staat. Ook de (kinder)optocht mag zich ieder jaar verheugen in grote aantallen (oud)inwoners van De Lutte als toeschouwers. Bij al deze feestelijke momenten wordt de carnavalsviering in de kerk als start gezien van het echte carnavalsweekend. De hoogheden, de besturen, de commissies van beide carnavalsverenigingen nodigen u van harte uit bij deze viering aanwezig te zijn. Verkleed in de kerk wordt van harte aangemoedigd, waarbij dat absoluut geen moeten is. Pastor Leo Ros gaat voor in de viering waaraan het Themakoor en de kapel ‘Ok dat Nog’ medewerking verlenen. Lectrice is mevrouw Marietje Brookhuis en de misdienaars zijn Bram en Coen Volker.