De Lutte – Al vanaf 1983 is het een traditie dat de Graven Garde van carnavalsvereniging De Bosdûvelkes de regerende Graaf bezoeken na de laatste Gala avond. De hoogheden ontvangen dan van de Garde een cadeau waar tot hun aftreden, op de juiste wijze, een perfecte (voor) bereiding, een mooi maal voorbereid moet worden voor de oud-Graven met hun dames.

Zo togen nagenoeg alle oud-hoogheden op de vroege zondagochtend naar het Pastoor Rudingpad, naar de woning van Graaf Dré. Naast het halve varken ontving de graaf en adjudant ook een fraai op houten sokkel gemaakte LP. Dit is een verwijzing naar zijn hobby als DJ MagicDré. De vele gestelde eisen aan de bewerking/verwerking/opslag van het verse vlees, waren opgesteld in een heuse notariële acte opgesteld door notariskantoor Swendûvel. De eerste graaf van De Lutte, oud-graaf Hennie I (Swennenhuis), las de acte voor en liet deze vervolgens door graaf Dré en adjudant Pimmus onderteken. Na de presentatie van het maal, in het najaar van 2016, beslist de Graven Garde of graaf Dré na zijn regeerperiode opgekomen kan worden in de Garde.