Vrijdag 5 februari bijt basisschool St. Plechelmus in De Lutte het spits af voor een lang weekend vol carnavalsactiviteiten in De Lutte. In de middag trekt dan weer een vrolijke en bonte stoet van schoolkinderen met hun eigen eigen gemaakte optochtwagentjes, versierde fietsen en skelters door de straten van het dorp. Langs de kant zijn ouders, grootouders, inwoners van het dorp en andere toeschouwers van harte welkom om de kinderen aan te moedigen. De optocht start om 13.45 uur en eindigt om 14.15 uur op het schoolplein. De route gaat via de Boerrigterstraat, Plechelmusstraat, Beatrixstraat en de Dorpstraat weer terug naar school. De organisatie hoopt op grote publieke belangstelling en swingend, gezellig gebeuren voor iedereen.

In de ochtend volgen de leerlingen hun eigen carnavalsprogramma op school. Ze krijgen daarbij o.a. bezoek van de hoogheden van de beide Lutter carnavalsverenigingen CV De Tuffelkeerlkes en CV De Bosdûvelkes. Door middel van spelletjes, muziek en dans maken de kinderen op een ongedwongen manier kennis met de sociale aspecten carnaval. In groep acht gaan de leerlingen tijdens de crealessen ook aan de slag in de loods bij de wagenbouwers. De jeugdhoogheden van CV De Bosdûvelkes, die jaarlijks hun eigen Raad van Elf samenstellen, zijn ook altijd oud-leerlingen van de St. Plechelmusschool in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Op die manier worden in De Lutte heel actief tradities overgedragen van de kinderen naar de jeugd en later de volwassenen.