De Kinderoptocht wordt georganiseerd door Carnavalsvereniging “De Bosdûvelkes” uit De Lutte. De vereniging is als houder van de evenementvergunning primair verantwoordelijk voor het ordelijk verloop en de veiligheid van bezoekers en deelnemers/begeleiders aan de optocht.

 • De optochtcommissie kent vijf categorieën voor deelname, en wel:
 1. Grote wagens (een volgwagen langer dan 6m, max 3m breed en max 7m hoog )
 2. Kleine wagens (een volgwagen langer dan 2,5 m en korter dan 6 m )
 3. Grote groepen, kleine groepen en eenlingen
 4. Kinderoptocht (Kinderen die het basisonderwijs volgen)
 5. Reclame wagens
 • Opstellen van de deelnemers aan de optocht is:
 1. Grote wagens, kleine wagens, loopgroepen in de Plechelmusstraat en Boerrichterstraat
 2. Reclame wagens in de Beatrixstraat
 3. Kinderoptocht in het Pastoor Rudingpad
 • De route dient volledig uitgereden te worden
 • De algehele veiligheid dient in acht genomen te worden, tijdens de optocht gelden de algemene verkeersregels. Motorvoertuigen moeten WA verzekerd te zijn en meedoen met de Lutterse optocht is voor eigen risico.
 • De wielen van de trekkende of duwende voertuigen en wagens moeten op een deugdelijke wijze worden afgeschermd door een deugdelijke ombouw. Bij een ondeugdelijke afscherming of het ontbreken van een deugdelijke ombouw tijdens de optocht sluit de optochtcommissie u direct uit van verdere deelname aan de optocht.
 • De deelnemers dienen de aanwijzingen van de leden van de optochtcommissie, verkeersregelaars en de politie te volgen.
 • Het drinken van alcoholische dranken is tijdens de optocht niet (gemeentelijke verordening).
 • Reclame voeren op de optochtwagens in niet toegestaan. Behalve reclame wagens
 • De uitgebeelde onderwerpen mogen niet kwetsend zijn. Dit geldt voor alle categorieën. De optochtcommissie houdt zich het recht voor storende elementen te verwijderen.
 • De jury, aangesteld door de optochtcommissie, houdt bij de keuring rekening met de volgende criteria; actualiteit en uitvoering idee, techniek/tijd en uitvoering, carnavalesk en actie/beweging. De uitslag van de jury is bindend. Hier over kan niet worden gereclameerd.
 • Zorg ervoor dat door Uw deelname de optocht een kleurig en verzorgd geheel wordt.
 • In alle gevallen waarin deze voorschriften niet voorzien beslist de optochtcommissie.
 • Prijsuitreiking kinderoptocht is in De Vereeniging en alle andere categorieën zijn in de feesttent

Attentie: Als deelnemer aan de optocht dient U zelf voor een afdoende verzekering te zorgen.